Фактуре за плаћање
Фактуре за плаћање у систему RentProg

Модул Фактуре вам омогућава да евидентирате и контролишете фактуре за компаније. Картица чува све информације о рачуну - број, датум, износ, статус, документе.

Овај модул је дизајниран за рад са клијентима-организацијама. Овде се креирају, обрађују и генеришу рачуни за безготовинско плаћање, као и контрола статуса рачуна и стања плаћања. Фактуре се могу повезати са клијентом и одређеном резервацијом.