ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน
ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินในระบบ RentProg

โมดูลใบแจ้งหนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและควบคุมใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัทต่างๆ การ์ดเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี - หมายเลข, วันที่, จำนวนเงิน, สถานะ, เอกสาร

โมดูลนี้ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับลูกค้าองค์กร ที่นี่ ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดจะถูกสร้าง ประมวลผล และสร้างขึ้น ตลอดจนควบคุมสถานะของบัญชีและสถานะของการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้สามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าและการจองที่เฉพาะเจาะจงได้