Одржавање
Одржавање у систему RentProg

Одељак Одржавање садржи списак свих возила са листом потребних врста планираног и ванредног одржавања и поправке.

Планирано одржавање се аутоматски прати према пређеној километражи возила. Непланирано одржавање и поправке се уносе ручно. Сви радови на одржавању аутомобила приказани су у општој историји поправки.

У одељку Осигурања наћи ћете информације о роковима важења осигурања и дијагностичких картица свих објеката за изнајмљивање.