การซ่อมบำรุง
การบำรุงรักษาในระบบ RentProg

ส่วนการบำรุงรักษาประกอบด้วยรายการยานพาหนะทั้งหมดพร้อมรายการประเภทที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมตามกำหนดเวลาและไม่ได้กำหนดไว้

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาจะถูกติดตามโดยอัตโนมัติตามระยะของรถ ป้อนการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่ไม่ได้กำหนดไว้ด้วยตนเอง งานบำรุงรักษารถยนต์ทั้งหมดจะแสดงในประวัติการซ่อมแซมทั่วไป

ในส่วนการประกัน คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุของการประกันและการ์ดวินิจฉัยของวัตถุให้เช่าทั้งหมด