Каса предузећа
Каса компаније у систему RentProg

Каса предузећа укључује функционалност благајне запосленог, а такође омогућава менаџеру да контролише готовинске трансакције које обављају запослени и кретање средстава у предузећу. Овај модул је доступан само за улоге администратора и менаџера.