กล่องเงินสดของบริษัท
กล่องเงินสดของบริษัทในระบบ RentProg

กล่องเงินสดของบริษัทมีฟังก์ชันการทำงานของโต๊ะเงินสดของพนักงาน และยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถควบคุมธุรกรรมเงินสดที่ดำเนินการโดยพนักงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนในบริษัท โมดูลนี้ใช้ได้สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบและผู้จัดการเท่านั้น