Плата
Плата у систему RentProg

У овом делу се врши исплата, обрачун и контрола исплате зарада запосленима. Исплату плате може извршити корисник са менаџерским правима и вишим.