เงินเดือน
เงินเดือนในระบบ RentProg

ในส่วนนี้จะดำเนินการชำระเงิน การบัญชี และการควบคุมการจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน การจ่ายเงินเดือนสามารถทำได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้จัดการและสูงกว่า