Распоред особља
Распоред запослених у систему RentProg

Распоред запослених је интерактивни календар који јасно приказује распоред рада свих запослених - радни дани, смене, одмори, викенди итд.