กำหนดการพนักงาน
ตารางการทำงานของพนักงานในระบบ RentProg

ตารางการทำงานของพนักงานคือปฏิทินแบบโต้ตอบที่แสดงตารางการทำงานของพนักงานทุกคนอย่างชัดเจน - วันทำงาน กะ วันหยุด วันหยุดสุดสัปดาห์ ฯลฯ