Агрегатор
Агрегатор у систему RentProg

Агрегатор услуга вам омогућава да се повежете на друге услуге.