การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ในระบบ RentProg

Analytics เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับงานเช่าของคุณ

ในส่วนการวิเคราะห์ คุณสามารถสร้างรายงานการวิเคราะห์ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทสำหรับช่วงเวลาที่สนใจได้ ระบบช่วยให้คุณสร้างรายงานเกี่ยวกับบริษัท ลูกค้า สถานที่เช่า พนักงาน และการจอง ติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ของคุณ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการลงทุนและความสามารถในการทำกำไรของวัตถุให้เช่า

มีฟังก์ชันการส่งออกรายงานโดยละเอียดไปยังสเปรดชีต Excel