Каса запослених
Каса запослених у систему RentProg

Каса запосленог садржи списак свих готовинских трансакција запосленог (признанице, расходи, интерни трансфери средстава итд.). Информације о свим уплатама приказане су у каси компаније.

Контрола над запосленима се врши захваљујући параметру Статус плаћања, а опис, укључујући групу, тип, извор итд., омогућава вам да брзо идентификујете уплату.