กล่องเงินสดของพนักงาน
กล่องเงินสดของพนักงานในระบบ RentProg

กล่องเงินสดของพนักงานประกอบด้วยรายการธุรกรรมเงินสดทั้งหมดของพนักงาน (รายรับ ค่าใช้จ่าย การโอนเงินภายใน ฯลฯ) ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินทั้งหมดจะแสดงในช่องเงินสดของบริษัท

การควบคุมพนักงานดำเนินการได้ด้วยพารามิเตอร์สถานะการชำระเงิน และคำอธิบาย ซึ่งรวมถึงกลุ่ม ประเภท แหล่งที่มา ฯลฯ ช่วยให้คุณระบุการชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว