Задаци
Листа обавеза у систему RentProg

Модул Задаци вам омогућава да креирате личне подсетнике на заказане задатке, као и да додељујете задатке запосленима одабиром одговорног извршиоца и постављањем рокова.

Сви задаци су приказани у општој листи, где их можете сортирати по статусу, извођачу и року.

Запослени са менаџерским дозволама и изнад могу приступити пододељку Сви задаци, где можете видети листу задатака за све запослене, њихове статусе и стања итд.