ภาษี
อัตราภาษีในระบบ RentProg

อัตราภาษีของบริษัทคือรายการอัตราที่จะสามารถเลือกได้เมื่อทำการจอง ด้วยความช่วยเหลือของภาษี คุณสามารถเพิ่มบริการเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการได้โดยตรงในขณะที่ทำการจอง