บีคอน GPS
บีคอน GPS ในระบบ RentProg

บีคอน GPS ช่วยให้คุณติดตามตำแหน่งของยานพาหนะแบบเรียลไทม์ ในการทำเช่นนี้คุณต้องติดตั้งสัญญาณ GPS ในรถและเชื่อมต่อกับระบบ หลังจากนั้นสัญญาณจะปรากฏบนแผนที่วัตถุซึ่งจะแสดงตำแหน่งของรถ