ปฏิทิน
ปฏิทินในระบบ RentProg

ปฏิทินคือหน้าการทำงานหลักของผู้จัดการฝ่ายเช่าของคุณ การจองที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด สถานะและสถานะของวัตถุให้เช่าจะแสดงอย่างชัดเจนที่นี่

การเลื่อนไปรอบๆ ปฏิทินด้วยการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ทำให้คุณสามารถติดตามระดับของปริมาณงานเช่าได้อย่างรวดเร็วและประเมินช่วงเวลาระหว่างการจอง ซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจะตรงกับวันเดียวกัน หน้าต่างที่มีข้อมูลโดยละเอียดจะแสดงขึ้นโดยดับเบิลคลิกที่การจอง และคุณสามารถไปที่บัตรการจองเพื่อดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้ หากจำเป็น คุณสามารถจัดเรียงการจองใหม่ได้

ข้อมูลจะอัปเดตตามเวลาจริงโดยไม่ต้องโหลดหน้าซ้ำ