Складиште
Складиште у систему RentProg

Користећи модул Складиште, можете водити евиденцију и управљати стањем компоненти, резервних делова и додатне опреме. Такође је могуће повезати потрошњу компоненти са објектом за изнајмљивање и пратити век трајања, просечну цену итд.

Све операције за покретне компоненте се приказују у историји. Доступна је функција извоза података у Excel табелу.