คลังสินค้า
คลังสินค้าในระบบ RentProg

เมื่อใช้โมดูลคลังสินค้า คุณสามารถเก็บบันทึกและจัดการยอดคงเหลือของส่วนประกอบ อะไหล่ และอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงการใช้ส่วนประกอบกับวัตถุเช่าและติดตามอายุการใช้งาน ราคาเฉลี่ย ฯลฯ

การดำเนินการทั้งหมดสำหรับส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวจะแสดงในประวัติ มีฟังก์ชั่นการส่งออกข้อมูลไปยังตาราง Excel