วัตถุให้เช่า
วัตถุให้เช่าในระบบ RentProg

ตารางโต้ตอบประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุให้เช่าที่มีอยู่ทั้งหมด และช่วยให้คุณค้นหาคุณสมบัติ เปลี่ยนสถานะ และค้นหาสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถสร้างและเก็บวัตถุถาวร ตั้งราคา กำหนดสถานะ และตั้งค่าตัวเลือกการเรียงลำดับรายการได้ที่นี่ คุณยังสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของวัตถุได้เช่นเดียวกับการอัปโหลดรูปภาพ

คุณสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละรายการเช่าได้ในประวัติทั่วไปของบริษัท คุณยังสามารถพิจารณาราคาของการซื้อและขายในการวิเคราะห์ มีฟังก์ชั่นการส่งออกข้อมูลไปยังตาราง Excel