การรวม WhatsApp
การผสานรวมกับ WhatsApp ในระบบ RentProg

ในส่วน WhatsApp คุณสามารถส่งข้อความ WhatsApp ให้กับลูกค้าของคุณและสร้างเทมเพลตข้อความเพื่อความสะดวก

หากต้องการส่งข้อความ ให้เลือกไคลเอ็นต์จากรายการ ป้อนข้อความ และคลิกปุ่มส่ง ข้อความทั้งหมดจะแสดงในประวัติ หากลูกค้ามีการจองที่ใช้งานอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับการจองนั้นจะแสดงในส่วน WhatsApp

โมดูลอื่นยังมีการรวม WhatsApp การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรีวิว การเริ่มต้นและการสิ้นสุดของสัญญาเช่า และอื่นๆ