เทมเพลตเอกสาร
เทมเพลตเอกสารในระบบ RentProg

เทมเพลตเอกสารช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตสำหรับสัญญาสำหรับบุคคลและนิติบุคคล การต่ออายุ และเอกสารอื่นๆ มีระบบเทมเพลตสองระบบ อิงจากเอกสาร Word และอิงตาม PDF ทั้งสองระบบมีข้อดีข้อเสีย แต่สามารถใช้ทั้งสองระบบพร้อมกันได้