วางแผนสำหรับวัน
วางแผนสำหรับวันในระบบ RentProg

แผนสำหรับวันประกอบด้วยรายการการจองทั้งหมดสำหรับวันปัจจุบันตามลำดับเวลา คุณสามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจอง แต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบ และควบคุมการเช็คอินและเช็คเอาท์ได้ที่นี่ นอกจากนี้ แผนสำหรับวันนั้นยังรวมถึงการจองทางเทคนิค ซึ่งจะออกให้เมื่อมีการวางวัตถุเพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซม ฯลฯ
ข้อมูลจะอัปเดตตามเวลาจริงโดยไม่ต้องโหลดหน้าซ้ำ แผนสำหรับวันนี้ช่วยกระจายงานระหว่างพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่กับระดับของภาระงาน