สาขาบริษัท
สาขาของบริษัทในระบบ RentProg

สาขาของบริษัทเป็นโมดูลที่ขาดไม่ได้สำหรับการเช่าเครือข่ายที่มีสำนักงานในเมืองต่างๆ คุณลักษณะนี้ทำให้คุณสามารถแบ่งบริษัทของคุณออกเป็นหลายสาขาอิสระ และสลับไปมาระหว่างสาขาได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ง่ายต่อการควบคุมธุรกิจของคุณ

ความสามารถในการสลับไปมาระหว่างสาขามีให้สำหรับผู้ดูแลระบบและพนักงานที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้น