Контролне листе
Контролне листе у систему RentProg

Контролна листа је листа дневних типичних задатака која се креира за сваког појединачног запосленог и укључује његове радне обавезе. Овај модул омогућава запосленима да виде листу кључних задатака за предстојећи дан, а менаџеру да означи да су они завршени.