Kontrol listeleri
RentProg sistemindeki kontrol listeleri

Kontrol listesi, her bir çalışan için oluşturulan ve iş sorumluluklarını içeren günlük tipik görevlerin bir listesidir. Bu modül, çalışanların bir sonraki gün için önemli görevlerin bir listesini görmelerine ve yöneticinin bunların tamamlandığını işaretlemesine olanak tanır.