รายการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบในระบบ RentProg

รายการตรวจสอบคือรายการงานทั่วไปประจำวันที่สร้างขึ้นสำหรับพนักงานแต่ละคนและรวมถึงความรับผิดชอบในงานของเขาด้วย โมดูลนี้ช่วยให้พนักงานเห็นรายการงานสำคัญสำหรับวันที่กำลังจะมาถึง และผู้จัดการสามารถทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้น