ในที่จอดรถ
โฮมเพจของ RentProg

โฮมเพจจะแสดงสถิติหลักของบริษัทและข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุเช่าฟรีที่ยังไม่ได้เช่าในปัจจุบัน คุณและพนักงานของคุณจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ของวัตถุวันที่เช่าที่ใกล้ที่สุดความพร้อมในการจัดส่งสภาพทางเทคนิคและการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่จำเป็นอยู่เสมอ
ตารางอินเตอร์แอคทีฟช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของพารามิเตอร์ของออบเจกต์แบบเรียลไทม์ได้
นอกจากนี้บนโฮมเพจคุณสามารถดูประวัติการดำเนินการทั้งหมดที่มีชื่อของพนักงานในระบบ (บันทึก) ที่มีให้เฉพาะผู้ดูแลระบบและผู้จัดการเท่านั้น