พันธมิตร
พันธมิตรในระบบ RentProg

โมดูลคู่ค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมออบเจกต์การเช่าของคู่ค้า ที่นี่คุณสามารถสร้างพันธมิตรและเชื่อมโยงพวกเขากับวัตถุให้เช่าเฉพาะ ชำระเงิน และติดตามการชำระเงิน

ระบบยังมีฟังก์ชั่นการเข้าถึงสำหรับคู่ของคุณ - คุณต้องเพิ่มพนักงานใหม่และกำหนดบทบาทที่เหมาะสมให้กับเขา พนักงานที่มีบทบาทคู่ค้าจะสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุให้เช่าของตนได้เท่านั้นโดยไม่สามารถแก้ไขได้