แบบฟอร์มการจองเว็บไซต์
แบบฟอร์มการจองเว็บไซต์

แบบฟอร์มการจองสามารถรวมเข้ากับเว็บไซต์ใดก็ได้อย่างง่ายดาย คุณต้องใส่รหัสสามบรรทัดเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเมอร์

การตั้งค่าทั้งหมดทำในโค้ดฟอร์ม และสามารถปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏได้โดยใช้ css

ลูกค้าดูรถฟรีในเวลาที่เหมาะสม การจองจะเข้าสู่ระบบโดยตรงพร้อมข้อมูลที่กรอกไว้ คุณเพียงแค่เปิดใช้งานการจองและส่งการยืนยันไปยังลูกค้า