ลูกค้า
ลูกค้าในระบบ RentProg

โมดูลนี้ช่วยให้คุณเก็บบันทึกและควบคุมลูกค้าได้ บัตรเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้า - ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการสั่งซื้อ หนี้ ค่าปรับ เอกสาร และแหล่งที่มา (ช่องดึงดูด)

สร้างลูกค้า กำหนดหมวดหมู่ กำหนดส่วนลดแต่ละรายการ