บัญชีส่วนตัวของลูกค้า

ในบัญชีส่วนตัว ลูกค้าสามารถดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจอง ถามคำถาม และชำระเงิน (หากรวมเข้ากับธนาคาร)

เข้าถึงได้ที่:

https://web.rentprog.com/client_page

ในการเข้าถึงบัญชีส่วนตัว ลูกค้าจะต้องป้อนชื่อผู้ขับขี่หลักและหมายเลขการจอง

นอกจากนี้ยังมีลิงก์โดยตรงพร้อมพารามิเตอร์ซึ่งสะดวกในการแทรกลงในข้อความ ฯลฯ:

https://web.rentprog.com/client_page?last_name=Testov&booking_id=1234567

หน้านี้จะคล้ายกับบัตรจองภายใน RentProg มาก แต่ไม่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลส่วนบุคคล

Client's personal account in RentProg